#

Projekt ustawy o artystach zawodowych definiuje grupę zawodową artystów i cywilizuje warunki pracy artystycznej, zapewniając systemowy dostęp do ZUS i NFZ oraz dostosowując szereg rozwiązań, np. podatkowych do specyfiki pracy artystów.

Projekt ustawy
Zapoznaj się ze szczegółami projektu i zobacz, dlaczego jest potrzebny
Wsparcie
Jednym z zadań ustawy jest pomoc artystom - dowiesz się jak ją uzyskać
Aktualności
Sprawdź na jakim etapie jest obecnie praca nad ustawą

Zgodnie z projektem wejście do systemu nie jest obowiązkowe i nie warunkuje działalności artystycznej, ani amatorskiej ani profesjonalnej. Związane jest z przedłożeniem dorobku wybranemu stowarzyszeniu lub związkowi artystów i/lub osiąganiem odpowiednich przychodów z działalności artystycznej.