Z najnowszego badania CBOS wynika, że Polacy bardzo cenią dostęp do kultury. W czasie pandemii i wynikających z niej ograniczeń na znaczeniu zyskuje dostępność oferty kulturalnej w cyberprzestrzeni. Większość Polaków nie tylko korzysta z bogatej oferty cyfrowej, ale też opowiada się za udzielaniem wsparcia artystom. 

 

Badania, przeprowadzone na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca, pokazują, że zdecydowana większość Polaków jest za tym, by życie kulturalne objęte było mecenatem państwa, a nie jedynie poddawane prawom wolnego rynku na komercyjnych zasadach. Na pytanie, czy państwo powinno wspierać kulturę pozytywnie odpowiedziało aż 63,3% respondentów. 

 

Aż 58% badanych uważa też, że państwo powinno wspierać twórców kultury w przypadku gdy ich dochody są niskie. Niemal 47% jest za pomocą w postaci dopłat do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Największa grupa respondentów (37%) uważa też że środki służące wsparciu artystów powinny być pozyskiwane od producentów i importerów urządzeń elektronicznych umożliwiających nieodpłatne korzystanie z treści dostępnych w formie cyfrowej. Taka rekompensata dla twórców (zwana opłatą reprograficzną) pozwala w większości państw rozwiniętych na udzielanie artystom wymiernego wsparcia, polegającego m.in. na ulgach w składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne bez sięgania do kieszeni podatników. W Polsce sytuacja w tym zakresie wciąż zdecydowanie odbiega od europejskich standardów.

 

Zbadano także sposoby uczestnictwa w kulturze za pośrednictwem technologii: 42,3% respondentów obecnie najchętniej korzysta z radia i telewizji, 31,9% ogląda w sieci wyłącznie treści dostępne za darmo, zaś 22,6% respondentów gotowych jest płacić za oglądane treści kulturalne.

 

Badanie CBOS przeprowadzone zostało w dniach 4-14 stycznia 2021 roku na próbie 1150 osób.