Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego 5 maja skierowano do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania, zaś dokumentacja z nim związana pojawiła się w Biuletynie Informacji Publicznej. Nadeszła chwila, w której adresaci ustawy tworzący środowiska artystyczne będą mogli przesłać swoje stanowisko i uwagi do projektowanej regulacji. W wyniku przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie raport szczegółowo analizujący wszelkie uwagi. 

W ramach uzgodnień międzyresortowych projekt podlegać będzie uzgodnieniom z członkami Rady Ministrów, a pod względem prawnym – z Rządowym Centrum Legislacji. Później rozpatrzą go właściwe komitety oraz Komisja Prawnicza, która zajmie się formalną poprawnością ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie prac.

Projektowi ustawy przyjrzy się następnie do Rada Ministrów, zaś po jego zatwierdzeniu, skieruje go (już jako projekt rządowy) do Sejmu.