Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego 5 maja skierowano do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Nadeszła chwila, w której adresaci ustawy tworzący środowiska artystyczne będą mogli przesłać swoje stanowisko i uwagi do projektowanej regulacji.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i postulatów dotyczących projektu ustawy na adresy wskazane na stronie MKDNiS.

Projekt ustawy można pobrać tutaj.