Ponad 70 organizacji zrzeszających twórców różnych profesji podpisało się pod Apelem środowisk kreatywnych dotyczący ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego (od czerwca 2022 roku Ustawa o artystach zawodowych).

Sygnatariusze skierowali go do przedstawicieli wszystkich opcji politycznych apelując o poparcie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Pierwszy raz tak wiele organizacji ze świata kultury mówi jednym głosem.

Apel został ogłoszony 15 lipca m.in. na łamach dzienników regionalnych i kanałach social media, ale lista jego sygnatariuszy wciąż jest otwarta. Zachęcamy organizacje do jego poparcia. Lista sygnatariuszy jest na bieżąco aktualizowana przez ZAPA (Związek Artystów i Producentów Audiowizualnych).

https://artystazawodowy.pl/mooncms/uploads/APEL_SRODOWISK_KREATYWNYCH_ustawa_o_uprawnieniach_artysty_zawodowego_lista_sygnatariuszy_aktualizacja_26_lipca1.pdf
Lista sygnatariuszy jest na bieżąco aktualizowana przez ZAPA na stronie internetowej, a także w pozostałych materiałach dostępnych online. Aktualizowana lista dostępna jest także na stronie artystazawodowy.pl