Trzy kobiety, trzy artystki i trzy krótkie opowieści o tym, czego nie widzimy, kiedy obcujemy ze sztuką. O swojej pracy i związanych z nią poświęceniach, opowiadają tancerka baletowa, konserwatorka dzieł sztuki oraz instrumentalistka, specjalizująca się w grze na instrumentach tradycyjnych. 


Bohaterami kampanii społecznej są artyści, którzy zapraszają do poznania kulis swojej pracy: opowiadają z jakimi problemami muszą się na co dzień zmagać, jakie wyzwania stawiane są przed nimi w kontekście wykonywanego zawodu, ale również o swojej motywacji do podążania dalej ścieżką artystyczną. To historie ukazujące trud młodego macierzyństwa, ciągły ból wywołany kontuzjami i życie z miesiąca na miesiąc. 


Wszystkie trzy bohaterki są wykształconymi artystkami, które pomimo przeciwności – niewysokich zarobków, wielu lat przygotowań do wykonywania swojego zawodu czy wyrzeczeń w życiu prywatnym, podążają drogą, którą wybrały. Bez pasji i talentu wykonywanie ich pracy nie byłoby niemożliwe. 


Kampania ma na celu zwiększenie w społeczeństwie świadomości istnienia problemów napotykanych przez polskich artystów oraz przypomnienie, jak różnorodne jest ich środowisko – celebryci są w nim zdecydowaną mniejszością. Krótkie spoty podkreślają również znaczenie sztuki w codziennym życiu każdego człowieka – sztuka jest w nich „smakiem życia”.


Filmy można obejrzeć na kanale Youtube Artysta Zawodowy


Kampania „Wykluczeni” towarzyszy pracom legislacyjnym nad ustawą o artystach zawodowych. 
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało niedawno zaktualizowany projekt Ustawy o artystach zawodowych. To zakończenie procesu kilkumiesięcznych prac legislacyjnych obejmujących m.in. konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe. Ustawa cywilizuje warunki pracy artystycznej oraz zapewnia najsłabiej zarabiającym twórcom minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 


Co się zmieniło w projekcie Ustawy? Czytaj tutaj. 


Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, obecnie opiniuje go Komisja do Spraw Cyfryzacji, zaś po niej trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów.


W Sejmie znajdzie się w ciągu najbliższych miesięcy.


Nowy projekt ustawy znajduje się pod tym adresem: [LINK]