Rozpoczyna się druga część kampanii społecznej wspierającej artystów zawodowych „Wykluczeni”. Co łączy pianistę i garncarza? Obaj są artystami. Obaj oddają się też z pasją swoim zawodom, choć rzeczywistość często temu nie sprzyja. 

 

Tak jak poprzednio, głos w kampanii zabierają artyści. Tym razem są nimi garncarz kultywujący rodzinną tradycję zapoczątkowaną 200 lat temu oraz młody pianista koncertujący z powodzeniem na jazzowych scenach muzycznych. Z filmów dowiadujemy się więcej o tym, co motywuje artystów do ich twórczej pracy, a co wręcz przeciwnie – wstrzymuje ich przed działaniem. Są oni nie tylko zawodowymi muzykami czy twórcami sztuki użytkowej, ale także członkami rodzin, potrzebujących materialnego zabezpieczenia oraz wsparcia ze strony państwa.

 

Kampania ma na celu zwiększenie w społeczeństwie świadomości istnienia problemów napotykanych przez polskich artystów oraz przypomnienie, jak różnorodne jest ich środowisko – celebryci są w nim zdecydowaną mniejszością. Krótkie spoty podkreślają również znaczenie sztuki w codziennym życiu każdego człowieka – jest w nich ona „smakiem życia”.

 

Kampania „Wykluczeni” towarzyszy pracom legislacyjnym nad ustawą o artystach zawodowych, której głównymi celami są ucywilizowanie warunków pracy artystycznej oraz zapewnienie najsłabiej zarabiającym twórcom minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 

Więcej o pracach legislacyjnych przeczytasz tutaj. Projekt ustawy dostępny tutaj znajdzie się w Sejmie w ciągu najbliższych miesięcy.

 

Więcej informacji o sytuacji artystów zawodowych w Polsce znajduje się na stronie artystazawodowy.pl

 

Filmy można obejrzeć na kanale YouTube Artysta Zawodowy