#
Artykuły

[OPINIA] Ustawa dla artystów

dr Przemysław Kieliszewski

By poważnie dyskutować o problemach artystów w Polsce należy wyjść poza ramy ideologicznych i politycznych sporów

[OPINIA] Twórcy nie żyją w pałacach

Marta Kaczan-Parchimowicz

Na skutek zwiększającej się skali dozwolonego użytku zwiększa się uszczerbek majątkowy po stronie twórców i wydawców

[OPINIA] Kulturowo wykluczani

Anna Korycińska

Przez tysiąclecia twórca był wynagradzany w momencie osobistego wykonania dzieła, cyfrowa rewolucja wszystko zmieniła