#
Projekt ustawy

Projekt ustawy

Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego (od czerwca 2022 roku Ustawa o artystach zawodowych) – projekt z dnia 20 kwietnia 2021 roku

Uzasadnienie ustawy

Opis podstawowych rozwiązań wprowadzonych w projekcie ustawy o artystach zawodowych

Wsparcie artystów

Uprawnienia, które będą przysługiwać artystom zawodowym

Funkcjonowanie systemu

Projekt ustawy zakłada uproszczone i zobiektywizowane procedury potwierdzania i aktualizacji uprawnień

Rekompensata uczciwej kultury

Warunek darmowego legalnego prywatnego odtwarzania utworów chronionych

Pytania / Odpowiedzi

Podstawowe fakty dotyczące projektu i funkcjonowania systemu wsparcia w pytaniach i odpowiedziach