USTAWA
o uprawnieniach artysty zawodowego (od czerwca 2022 roku Ustawa o artystach zawodowych)

 

Projekt ustawy wraz z projektami rozporządzeń jest już dostępny w zakładce “Materiały do pobrania”.