USTAWA
o uprawnieniach artysty zawodowego

 

Projekt ustawy wraz z projektami rozporządzeń jest już dostępny w zakładce “Materiały do pobrania”.