#
Słowniczek
Status artysty
Artysta zawodowy
Uprawnienia przysługujące artystom zawodowym
Zawód artystyczny
Potwierdzenie uprawnień
Aktualizacja uprawnień
Polska Izba Artystów
Rada Izby
Organizacja reprezentatywna
Potwierdzenie dorobku artystycznego
Karta artysty zawodowego
Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych
Dopłata
Opłata reprograficzna